İdare Amiri: Ebru Kargın


Adrese Teslim Günlük E-Gazete - 12 Ocak 2006
      

AMİN  MAALOUF

AMİN  MAALOUFLübnan'da doğdu. Lübnanlı bir Arap Hıristiyan olan romancı, ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı; 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maalouf, bugün vaktinin çoğunu kitaplarını yazmaya ayırmaktadır.

Çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini yapıtlarında başarıyla işleyen Maalouf, ilk kitabı Les Croisades vues par les Arabes (1983, Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri) ile tanındı ve bu kitabın çevrildiği dillerde de büyük bir başarı kazandı. 1986'da yayımlanan ve aynı yıl Fransız-Arap Dostluk Ödülü'nü kazanan ikinci kitabı (ilk romanı) Léon l'Africain (Afrikalı Leo) ise bugün bir "klasik" kabul edilmektedir.

Maalouf'un 1988'de yayımlanan ikinci romanı Samarcande da (Semerkant) coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. Les Jardins de Lumière (1991, Işık Bahçeleri,) ve Le Ier Siècle après Béatrice (1992, Beatrice'den Sonra Birinci Yüzyıl, Telos) adlı romanlarının ardından, 1993'te yayımlanan romanı Le Rocher de Tanios (Tanios Kayası,) ile Goncourt Ödülü'nü kazanan yazarın, Les Echelles du Levant (Doğunun Limanları) adlı romanı 1996'da, Les Identités Meurtrières (Ölümcül Kimlikler) adlı deneme kitabı 1998'de çıktı. Maalouf'un son romanı, 2000'de yayımlanan Le Périple de Baldassare'dir (Yüzüncü Ad-Baldassare'nin Yolculuğu). Finlandiyalı müzisyen Kaija Saariaho'nun bestelediği opera için yazdığı Uzaktan Aşk (2002) Maalouf'un ilk librettosu ve son çalışması.

YukarıARAPLARIN GÖZÜYLE HAÇLI SEFERLERİ

Satın almak için tıklayınArapların Gözüyle Haçlı Seferleri, iki yüzyıl (1096-1291) süren Haçlı Seferleri'ni ve Orta Doğu'daki Frenk işgalini, anlatırken, bu bölgenin güncel durumuna da ışık tutuyor. 1096 yılında başlayan seferlerde Türk, Kürt, Arap emirlerinin kişisel eğilimlerini, kültür yapılarını, zaaflarını görüp, Haçlılar'ın Orta Doğu'da iki yüzyıl kalışlarının hikmetini anlatıyor.
Çeviren : Mehmet Ali Kılıçbay
Telos Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

AFRİKALI LEO
Afrikalı Leo, gerçek bir yaşam öyküsünden çıkarılmış düşsel bir yaşamöyküsü: "Bir berberin sünnet ettiği, bir Papanın vaftiz ettiği" Hasan ibn Muhammed el-Vezzan ez-Zeyyati alias/namıdiğer Giovanni Leone de Medici'nin, Leo Africanus yani Afrikalı Leo'nun özyaşam öyküsü yazmış olsaydı yazacağı gibi... Amin Maalouf, bu ilk romanında -daha sonra Semerkant, Tanios Kayası, Doğunun Limanları, ve öteki romanlarında da yapacağı gibi- tarihle/tarihten olağanüstü bir halı dokuyor. Bir uçan halı...
Çeviren : Sevim Gündüz Raşa
Yapı Kredi Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

SEMERKANT
"Titanic'te Rubaiyat! Doğu'nun çiçeği Batı'nın Çiçekliğinde! Ey Hayyam! Yaşadığımız şu güzel anı görebilseydim!"
Amin Maalouf, "Afrikalı Leo"dan sonra bu kez Doğu'ya, İran'a bakıyor. Ömer Hayyam'ın Rubaiyat'ının çevresinde dönen içiçe iki öykü... 1072 yılında, Hayyam'ın Semerkant'ında başlayan ve 1912'de Atlantik'te bit(mey)en bir serüven... Bir elyazmasının yazılışının ve yüzlerce yıl sonra okunurken onun ve İran'ın tarihinin de okunuşunun öyküsü/tarihi...
Çeviren : Esin Talü Çelikkan
Yapı Kredi Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

IŞIK BAHÇELERİ
III. yüzyılda yaşayan Mani, Manicilik dininin kurucusudur. Kurduğu din, İsa, Buda ve Zerdüşt'ün düşüncelerinin kaynaştırılmasından meydana gelmiştir. Mani, eski çağın bütün bilgeliğini bütün insanlara seslenen, evrensel ve tek bir dinle birleştirmek istiyordu. Mani'ye göre evrenin ve evrendeki bütün varlıkların yapısı iyilik-kötülük (ışık ve karanlık) karşıtlığıyla kurulmuştur. Mani'nin kurduğu din Sasaniler döneminde İran ve Mezopotamya'da etkin oldu ve Orta Asya'da yayıldı. Uygur hükümdarı Bügü Kağan 762 yılında Mani inancını devletin resmî dini olarak benimsedi. Doğu'da başlayan Mani inancı Batı'da da yayıldı: Bogomiller ve Katarlar, İsa'nın ilkel ortakçılığını arayan Hırıstiyanlar, Mani inancından etkilendiler. Mani inancı her zaman yoksulların ve ezilenlerin yanında ve içinde yaşadı. Mani'nin alabildiğine hümanist olan yeni dünya görüşü, bütün dinler ve imparatorluklar tarafından ezildi. Goncourt Ödülü sahibi Amin Maalouf, dini ve düşünceleri bütün baskılara karşın "doğru" ve "iyi" insanlarda varlığını sürdüren Mani'nin yaşamını yeniden kurarken göz kamaştırıyor.
Çeviren : Esin Talü Çelikkan
Telos Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

BEATRİCE'DEN SONRA BİRİNCİ YÜZYIL
Amin Maalouf, çok boyutlu okuma gerektiren bu romanda, yaşanan felaketlerin içinde, bir babanın kızına olan, derinliği tarifsiz "baba sevgisi"ni de anlatıyor. Béatrice'ten Sonra Birinci Yüzyıl, bir mahşer görüntüsü çizerken, evrensel kadını (kadınlığın dünyasını) sevgiyle ele alıyor ve sanki "erkeğin geleceği kadındır" sözünü kanıtlamak istiyor.
Çeviren : Esin Talü Çelikkan
Telos Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

TANIOS KAYASI
Amin Maalouf'tan, Afrikalı "Leo ve Semerkant"tan sonra, yine bir Doğu öyküsü. Mehmet Ali Paşa'lı yılların Mısır'ı. Güzelliğini çarmıh gibi taşıyan bir kadın: Lamia. Lamia'nın gölgesine sığındığı bir şeyh: Francis. Yasak aşk meyvesi bir oğul: Tanios. Başka bir kadın: Esma. Bir serüven ve sadakat romanı... Yazara ünlü "Goncourt" ödülünü getiren kitabıdır.
Çeviren : Esin Talü Çelikkan
Yapı Kredi Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

DOĞUNUN LİMANLARI
"Adana'da ayaklanmalar olmuştu. Kalabalık, Ermeni mahallesini yağmalamıştı. Altı yıl sonra çok daha büyük çapta olacakların provası gibi bir şeydi. Ama bu bile dehşetti. Yüzlerce ölü. Belki de binlerce." Can çekişen Osmanlı İmparatorluğu ve Beyrut ile Fransa arasında yaşamı sürüklenen İsyan. "Doğunun Limanları" bu yüzyılın başını, bir insanın trajik tarihinin içinden anlatıyor.
Çeviren : Esin Talü Çelikkan
Yapı Kredi Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

ÖLÜMCÜL KİMLİKLER
Ben kimim?.. Nereye aitim?.. Doğulu muyum yoksa Batılı mı? Nereye aitim?.. Kültürel özellikler beni ne kadar ben yapıyor?.. Toplumsal yapı beni ne kadar belirliyor? Toplumsal ve kültürel koşullanmalardan ne kadar bağımsız düşünebiliyorum ve ne kadar özgür hareket edebiliyorum? Baktığım aynalar sürekli çatlayıp kırılıyor... Gerçekten ben, düşündüğüm ben miyim yoksa bir yanılsamanın içinde debelenip duruyor muyum?.. Son deneme kitabı Ölümcül Kimlikler'de bu can alıcı sorunları irdeleyen Amin Maalouf, böylece romanlarının teorik arka planını da açmış oluyor.
Çeviren : Aysel Bora
Yapı Kredi Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

YÜZÜNCÜ AD
Romanda geçen zaman, 1666'nın hemen öncesi... Gizemli bir kitabın peşinde kıtalar, kentler, denizler aşan yol... Tanrı'nın gizli (yüzüncü) adını ararken kendini ve aşkı bulan yolcu ise antika tüccarı Baldassare Embiaco.... Konya'da vebanın kıyımına, İzmir'de Sebetay Sevi'nin şaşırtıcı başkaldırısına, İngiltere'de büyük Londra yangınına tanık olan bir roman kahramanı. Yüzüncü Ad / "Baldassare'nin Yolculuğu", kurgusuyla, diliyle, konusu ve serüvenleriyle son zamanlarda okuduğunuz romanlar arasında en beğendiğiniz roman olmaya aday bir kitap.
Çeviren : Samih Rifat
Yapı Kredi Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

UZAKTAN AŞK
XII. yüzyılda, Akitanya'dayız... Soylu bir ozan, Jeufré Rudel, zevk ve eğlenceye doymuş, böylesi bir yaşam sürmekten bıkmış; uzak, arı ve sonsuz bir aşkı düşlüyor... Kusursuz, düşsel bir kadını anlatıyor dizelerinde. Ve günün birinde, denizler ötesinden gelen Gezgin, bu imgenin gerçekten yaşadığını haber veriyor ona. Çılgına dönen ozanın "uzaktan aşk"ını arayışı böyle başlıyor.

Kaija Saariaho'nun bestelediği Uzaktan Aşk operasının ilk gösterimi, 2000 yılı Ağustos ayında Salzbourg'da, Peter Sellars'ın sahnelemesi, Kent Nagano'nun müziksel yönetimi ve Georges Tsypin'in dekorlarıyla gerçekleştirildi. Clémence rolünü Dawn Upshaw, Jaufré Rudel'i Dwayne Croft, Gezgin rolünüyse Dagmar Peckova üstlendi.

Gérard Mortier yönetimindeki Salzbourg Festivali'nin, Jean-Pierre Brossmann yönetimindeki Théâtre du Châtelet'nin ve Santa Fe Operası'nın ortak yapımı olan opera, 2001 Ekim ayında Fransa'da sahnelendi; 2002 Temmuz'unda da ABD'de izlenebilecek.

Uzaktan Aşk operasının librettosunda, Maalouf, amacına ulaşamadan yitip giden bir sanatçı yaşamının eğretilemesini sunarken, yolculuk, sürgün, Tanrı, kimlik ve aidiyet izlekleri çevresinde biçimlenen ve yine Batı'dan Doğu'ya uzanan o dokunaklı aşk ve ölüm masallarından birini anlatıyor.
Çeviren : Samih Rifat
Yapı Kredi Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

Yukarı

YOLLARIN BAŞLANGICI
Göçenler, kalanlar, tartışmalar, aşklar, söylenceler, din değiştirmeler, küskünlükler, bağışlamalar, gerçek insanlar...

Yazar annesinden aldığı, titizlikle saklanmış aile belgeleriyle dolu bir bavuldan hareketle kendi ailesinin olduğu kadar insanlığın da yakın geçmişine ışık tutuyor. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Atatürk'e ilişkin çok ilgi çekici yorumlar da içeren kitapta iki kahraman öne çıkıyor: Maalof'un dedesi Butros ve dedesinin kardeşi Cebrail.

İki kardeşin yazışmalarından ortaya çıkarılan olay örgüsü göçebe ruhu, ülküleri, koşulları, koşullar karşısındaki farklı insan tutumlarını küçücük notlardan ya da uzun araştırmalardan aydınlığa kavuşturup Beyrut'tan Küba'ya uzak anakaraları birleştiriyor. Yolların Başlangıcı sürgündeki yazarın tek yurduna, ailesine adadığı bir aşk şarkısı.

Çeviri: Samih Rifat - Aykut Derman
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

Yukarı

WEB KAYNAKLARI :
www.ykykultur.com.tr
www.telosyayincilik.com
www.pandora.com.tr

Yukarı
Amin Maalouf’ u okumak çok ayrı bir zevk, ayrı bir kültür. Özellikle Afrikalı Leo ve Semerkant’ ı okuduğumda çok etkilenmiştim. Ayrıca Ölümcül Kimlikler deneme kitabında Osmanlı Tarihi ve Türkiye Coğrafyası hakkındaki değerlendirmelerini okurken, kitabın bitiminde kendimi yeniden Osmanlı tarihi okurken bulmuştum. Yazara ait, şimdiki favori kitabım Yüzüncü Ad’ı okurken yine aynı doyumu hissediyorum.

Gerçekten çok başarılı... Kitaplarının baskı sayısının 20 lere ulaşması ile Türk okurlarının Maaluf’ a gerekli özeni gösterdiğini düşünüyorum.

Ve bu haftaki alternatif kitabım; Jean Christophe Grange İmzalı, Kurtlar İmparatorluğu. Söz Türklerden açıldı nasılsa küçük bir ipucu, Kurtlar İmparatorluğunda olaylar Paris’teki ülkücü mafyanın etrafında gelişiyor ve kahramanı ise genç bir Türk kadını. Kurtlar İmparatorluğu, Doğan Kitap yayınlarından çıkmıştır.

YukarıYorum yazmak ister misin?pinar / 3.11.2011 13:52:32
yaşadığım yerde bu kitapları bulamadım

LEZGİN / 2.01.2011 13:16:04
ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ

lezgin / 2.01.2011 13:14:37
müthiş bir yazar semerkant romanı çok güzel

ZelmaMccullough33 / 1.08.2010 21:12:08
If you are willing to buy a house, you would have to get the business loans. Moreover, my sister commonly uses a student loan, which supposes to be really fast.

Dean19Monica / 2.07.2010 10:21:19
This is great that people are able to receive the personal loans and it opens new opportunities.

selen......... / 18.03.2010 21:08:44
tüm kitaplarını okudum ama bence en güzeli doğunun limanları.. sizcede çok etkileyici değilmi??

Zelis / 31.05.2009 16:29:27
Amin Maalouf bambaska bi yazar.Herkesin okuması gereken kitapları var.Özellikle Afrikalı Leo..

Hayat / 30.01.2009 23:34:56
amın maalouf farklı bir yazar şu ana kadar pek çok kitap okudum ama hiçbirinde onun kitaplarındaki tadı alamadım o artık benim için bir alışkanlık oldu.Ben tarihi bu kadar güzel anlatan başka bir yazar tanımıyorum.İlk aldığım kitabı yüzüncü ad oldu ama ben en çok afrikalı leo yu seviyorum iyi ki almışım o kitabı hayata bakış açım değişti...

amelia / 16.11.2008 22:55:31
Bu şahane yol arkadaşıyla tanıştığımdan beri kitaplarını sabırsızlıkla bekliyorumm.Elimde 'Uzaktan Aşk' isimli eseri var şimdi...okunması gereken bir yazar.Tavsiye ederimm.....

sempatıch / 24.10.2008 15:48:49
Aslında insanlığın bir gram yol katetmediğini çok güzel bir şekilde anlatmış kitaplarında yazar. alınan mesafe tamamem çıkarlarla örtüşen durumlar insan aynı barbarlığını koruyor 21. yüzyılda.

zeynep / 8.09.2008 12:56:40
kitapları qerçekten süper!tarihi romanlaştırıyor......

meltem / 6.08.2008 10:53:49
amin maalouf un kitapları insana başka dünyanın kapılarını açıyor adeta.ben en çok yüzüncü ad isimli romanından etkilendim.maalouf mutlaka okunması gereken bir yazar.

ada / 20.07.2008 15:16:16
amin maalouf u okumaya yeni başladm.tanios kayasını okuyorum şimdi.ilk başta çoğu yazar gibi edebiyatı bir sürü laf zırvalığı olarak düşündüğünü sanmıştım ama okudukça yanıldığımı anladım.her ne kadar bir hristiyan olarak islamı hafife alsada aslında oldukça hoşgörülü.yokolmaya yüz tutmuş batı kültürüne özenirken ne kadar yanıldığımızı gösteriyor bize.doğu nun büyülü hikmetli mistik havasıyla buluşturuyor insanı.onu okumak kendi benliğini keşfe cıkmak gibi bişiy...

ümit / 17.07.2008 18:42:51
bi kaç kitabı hariç okumadığım kitabı yok harika bir yazar müthiş bir yorumcu onu anlatacak başka kelime bulamıyorum.herkese hararetle tavsiye ediyorum...

SELDA / 26.05.2008 09:44:20
Çok beğeniyorum romanları süper semerkant, tanias kayası ,afrikalı leo çok güzel şu andada doğunun limanlarını okuyorum herkes okumalı

hamide özalp / 5.05.2008 18:47:08
Ben AMİN MAALOUF ' un Doğunun Limanları romanını 1997 'de okudum ve Maalouf 'un Ölümcül Kimlikler hariç bütün kitaplarını okudum . Hatta SEMERKANT VE YÜZÜNCÜ AD romanını bir süre sonra ikinci defa okudum . Kitapçıya her gidişimde gözlerim yeni kitabını arar.Onu okurken yazdığı zamanda, mekanda,serüvende kendimi buluyorum . Bu arada Lübnanlı romancı ,mistik şair ve ressam Halil Cibran 'ı unutmamak gerekir.

hüseyin / 26.04.2008 22:55:38
müthiş bir yazar kültür ancak bir romanda bu kadar güzel anlatılır

ceysun / 18.03.2008 11:14:02
tek kelime ile süper aslında iyi bir okuyucu değilim ama bu adamın kitaplarına bayılıyorum yüzüncü ad isimli kitabını okumakla meşkulüm şu an. okumayı sevmeyen ama bi tarftan okumak isteyenler için süper yazar kesin sevdirecektir.

Alçeleboglu / 17.03.2008 16:57:49
Maalouf çok müthiş bir yazar. Semerkant' ı eleştiri ödevi aldım ama eleştirecek bir yerini bulamadım sıfır alıcim galiba. Neyse... Sizce eleştirilecek bir yönü var mı?Bence yok.

ismail şenol / 11.02.2008 21:02:54
ben tamamen hastasıyım kıtaplarının bende serısı bulunuyor muthış haz duyuyorum kıtapların okumaktan ve devamını sabırsızlıkla beklıyorum

NİHAL / 1.02.2008 15:30:01
BEN NİHAL AMİN Maaloufun semarkant adlı romanını okudum sade ,anlatış tarzı ile çok etkiliydi

çağla / 1.02.2008 15:26:45
ben amin maalouf un sadece semerkantını okudum. eser çok farklı ve sürükleyiciymiş daha önce adını bile duymamıştım semerkantı şuan sınıfça okuyoruz kitabı herkes bitirdikten sonra eleştirip kitap haggındaki yorumlarımızı yapıcağız bu güzel kitabı sınıf hocamız bize tavsiye etti iykide etmiş ona çok teşekkür ediyorum eminim bundan sonra diğer kitaplarınıda okuycam amin maalouf u herkese tavsiye ediyorum

GİZEMLİ PRENSES / 28.12.2007 20:38:37
AMİN MAALOUFUN ESRLERİNİ ÇOK BEĞENİYORUM
VE OKUMAKTA OLDUĞUM YOLLARIN BAŞLANGICI
SÜRÜKLEYİCİ VE MÜTİŞ
OLAĞAN ÜSTÜ GERÇEKTENŞUANKİ KÜRESELLEŞME İÇERİSNDE OLDUĞUMZ HAYATLA VE HAYATLA ÖLÇÜŞEN BİR ESER VE
BEN İKİNCİ KEZ OKUMAKTAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYOR VE BÜYÜK ZEVK ALIYORUM.AMİN MAALOUF A TEBRİLER Bİ KEZDE BENDEN
RİCAM BİZİM İÇİN YAZMAYA DEVAM ETSİN...


c.gürel / 22.11.2007 20:58:53
yüzüncü ad la başladım mükemmeldi şimdi yolların başlagıcına başladım umarım buda öyledir.tarzına bayıldım bütün eserlerini okumayı düşünüyorum şimdiden üç tanesini aldım bile.................

mustafa / 31.10.2007 14:55:12
harıka bir yazar.tarih ve trajedi iç içe..

hatice / 23.09.2007 16:03:55
ben 9. sınıf öğrencisiyim. bu yazarı ilk tarih hocamdan duydum.sonra araştırdım,çok sevilen ,çok beğenilen bir yazar.ben de bütün kitaplarını okumayı düşünüyorum.acaba önce hangisinden başlim,bana biraz yardımcı olurmusunuz.teşekkür ederim.

emel / 13.09.2007 20:24:17
hayranlıkla okuyorum kitaplarını. umarım hepsini okuyacak kadar ömrüm kalmıştır :)

Ali Adil / 2.09.2007 19:02:14
Amin Malouf'un kitaplarını çevirenleri de tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum..Bir kitabı okurken,yazarının bunu nasıl yazabildiğini,bunları nasıl kurgulayabildiğini ,beri yanda düşünerek okurum.Haçlı seferleri,Doğunun Limanları,Tanios-keşk ten sonra şimdi Afrika'lı Leo ya başladım ,sanırım bu gece bitecek..ama herbirini tekrar okuyacağımı zannediyorum,gerçekten keyif aldım.A.G.Haçlı seferlerini 34 yaşında iken yayınladığını öğrendiğimiz Malouf,50 yaşını tamamlamadan bu kitapları yazmış,yani ne diyeceğimi bilemiyorum,Helal Olsun adama,gendünü yetiştirmiş:)))

Gizem / 26.08.2007 19:09:22
Ben yazarın Semerkant Afrikalı Leo ve Tanios Kayası kitaplarını okudum ve gerçekten çok etkilendim.İnsanı sıkmayan sürükleyici bir anlatımı var.Tüm kitaplarını okumayı düşünüyorum.Gerçekten harika bir yazar.

banu leyla koyuncuoğlu / 31.07.2007 18:02:59
ban yazarı AfikalıLeo kitabıyla tanıdım ve bütün eserlerini 8arapların gözüyle haçlıseferleri hariç) okudum. kalemini seviyorum, farklı bir bakış açısı var, onun gözlerinden dünyayı seyretmek son derece keyifliydi.. eserleri için teşekkür ederim...

Osm Yazgan / 18.07.2007 10:25:19
Afrikalı Leo ve Tanios Kayasını okudum.Semerkant kitabınıda aldım.Bu akşam okumaya başlayacağım.Sabırsızlanıyorum.

gisem / 14.07.2007 19:48:51
ilk yüzüncü ad ı okudum ve gerçektenn inanılmazdııı...doğunun limanlarııı da muhteşemmm!!!ben bu adama bayılıorumm yaaa!!!hakikatenn çok değişik,böle benii alıpp göürenn bi anlatımı war...

ruhevza / 22.06.2007 16:43:21
ben yuzuncu adi okudum guzeldi semerkanti okudum valla tarihe aydinlik


gökhan(placebogkhn) / 4.05.2007 13:41:34
slm amin maalouf'un yolların başlangıçı romanını okumaya çalışıyom ama sıkıcı bır roman yaa diğer romanlarını bilmem ama bu romanın bana ödev olarak verilmesıde ayrı bı konu cok sıkıcı ilk başta güzel gibi ama daha sonra adamı kasıyo bence çok sıkıcı sizce bilemem tabi

baless / 27.04.2007 12:01:41
tanrı gülüşünle öfkeni almış senin,birinden cennet yapmış öbüründen cehannem.cennetimsin sen benim ben senin uslu kulun.açılsın bana cennetimin kapıları...
mükemmel bir şair ömer hayyam ve mükemmel bir yazar amin maalouf...amin maalouf'un bütün eserleri harika ama semerkant'ın yeri bambaska...


esra / 26.04.2007 13:24:59
ben amin maalouf un kitaplarını daha öncede okumuştum. ama ölümcül kimlikler mükemmel bir kitap zevkle okudum ama yazar bazı yerlede yanılıyor mesela müslüman kadınların ürtünmesiyle ilgili söylediklerin de yanılıyor müslüman kadınlar eskiye duydukları üzlem yüzünden örtünmezle inançları gereği örtünürler.

ESİN / 21.04.2007 17:45:08
İNSAN İDEALLEİ İÇİN ÖLEBİLMELİDE.İMKANSIZ DENEN BİŞİY YOKTUR TIPKI SEMERKANT'TA HOWARD'IN YAPTIĞI GİBİ EY ÖER HAYYAM! BAŞLANGICI SENSİN DOĞUNUN BU DEĞİŞİMİNİN!

dila / 20.04.2007 17:35:20
kitapları kesinlikle mükemmel!

zynpdmr / 16.04.2007 08:41:11
Şu ana Kadar iki Maalouf kitabı okudum. Üçüncüsünü okumaktayım. Semerkant ve Doğunun Limanları'nı büyülenerek okudum ama Afrikalı Leo ya dilinden ya çevirisinden bana biraz farklı geldi. Yinede herkese okumasını tavsiye ederim.

nivennnnn / 15.04.2007 11:13:47
ben daha bu kitaplardan daha hiç birini okumadım ama bi tavsiye üzerini bi bakayım dedım. umarım anlatılan kadar vardır :)


ayşen / 14.04.2007 17:13:43
tarihi sıkılmADAN OKUYUP ÖĞRENMEK DE VARMIŞ..

elvan / 6.04.2007 09:55:00
ben sadece semerkant'ı okudum.kurguları çok iyi.en kısa zamanda diğer kitaplarını da temin edip okuycm.


çagdas / 4.10.2006 17:27:47
kitaplarınız cok güzel 13 yaşından beri bütün kitaplarınızı okumaya başladım çok güzel kitaplarınız başrınızın devamını dilerim

emine kaya / 3.10.2006 11:21:06
insan amin maalouf un kitaplarına girdiğigibi çıkmıyor. sanırımherkes farklıbir renge boyanıyor.

özge / 2.10.2006 00:14:18
ben amin maaoluf hakkında bir bilgi edinmek istemiştim nasıl bi yazar diye ama açıkçası kafam çok karıştı biri onu göklere çıkarırken biride onu yerden yere vurmuş sanırım kitaplarını şimdilik askıya alıcam

mavzer / 1.10.2006 23:45:14
doğuyu bize gerçek değerleriyle tanıtan,tarihi sorgulamalarıyla okuyucularına pusula olan bir yazar.maalouf türünün tek örneği,paha biçilmez bir hazinekitaplarını okumamak çok büyük eksikliktir.uamrım daha çok eser yazar bizde zevkle okumaya devam ederiz.saygılar sunarım kendisine.

sodomvegomore / 1.10.2006 13:11:33
Amin malouf ölümcül kimliklerde ne arabım nede fransızım ;ama aynı zaman da hen fransız hem arabım diyor kimlik yerine aidiyet kavramını kulnıyor çünlü ona göre aidiyet kavramı daha yumuşak çatışmaya daha kapalı ama kimlik deyin ce din dil ırk akla geliyor ve kimliğin sınırları daha netve dışa daha kaplı, yeni geleni için de zor barındırıyor. amin malouf aidiyete yaşadığın mahale köy kasaba il ilçe ülke kıta dünya evreni mesleğini becerilerini göz rengini ten rengini ve insanı insan yapan bütün özelikleri sayıyor.
yani kimlik kavramın da ya din ya dil yada ırk önplana çılkıyor buda yıkıma savaşlara zulme sebep oluyormüslümansan hristiyan düşmanınıudır
yada hristiyansan zerdüştü budisti put peresti düşmanın dır
arapsan türk türksen ermenisi dfüşmanındır.sebebi kimlik kavramın asıkışıp kalmakır.
eğer aidiyete dönersen o zaman insanlarla daha çok ortak noktamız olur ve çatışma değil bütünleşmelr olu der amin malouf. müslümanım ama bir hristiyanla aynı mahlede oturuyorum arabım ama faransa fransızlarla aynı ülkede yaşıyorum dilim kürtçe ama türkçe ve ingilizc3e konuşup türkve ingiliziyle anlaşabilrim
esmerim ama gözüm mavi ve sarışınla ortak bir yanım var göz rengi eğer aramızdaki benzerlikleri bulursak ozaman medeniyetler çatışması değil bütünleşmesi olur daha az kavgalı daha az gürültülü daha az çatışmasız bir dünyada yaşarız belsi bira huzur buluruz. bunu diyen malouf ve haklı ama düşünmediği tek şey farklılıkların bazı insan ların işne geldiği ve bazı kesimlerin düzeninmi bu farklıllıklar üzerin ekurduğu bunu yıkmanın da uzun çabalr ve zamannın gerektiği
asodom ve gomore
amin malouf un okuyucularından her kitabı benim birer kutsal kitabım


halil / 1.10.2006 11:42:54
ben yazarın semerkat eserini okudum cok beyendim herkese tavsiye aderim
ömer hayamdandan sözediyor unuda belirteyim
maalouf karanlıgın feneri oldugunu düşününü yorum........


Merve / 21.09.2006 16:23:09
Tanios Kayasi....Maalouf'un okuduğum ilk kitabı..Etkileyici ve gerçekten elden bırakmasi güç bir roman.Maalouf uslubu ve tasviri özel yazar. iyiki varsin.

Merve / 21.09.2006 16:13:52
Tanios Kayasi....Maalouf'un okuduğum ilk kitabı..Etkileyici ve gerçekten elden bırakmasi güç bir roman.Maalouf uslubu ve tasviri özel yazar. iyiki varsin.

deha insan tuncay yani ben / 20.09.2006 15:39:50
ilerde amin maalouf gibi bir yazar olmak istiyorum..... ama hic bir seyi beceremiyorum..... yani yeteneksizim ama onun olamayacagim bunu biliyorum

TARİHÇİ'den / 6.09.2006 11:30:42
Harika bir yazar bize bizi öğretiyor.Doğu kültürünü mükemmel tasvir etmiş.Tebrikler Amin MAALOUF!..kitalarındaki kahramanlar olmak isterdim.....

emine şeyma / 22.08.2006 16:52:35
sema sen ne saf bi kızsın.demek kitap okumayı çok seviyosu çok güzel bir şey kitap okumak.ciddi misini?bebek misin sen kızım.git önce kendi hobilerinin belirle ondan sonra hobilerinle ilgili konuşalım.aş bunları artık.demek kitap okumayı çok seviyosun bende süt içmeyi çok seviyorum bide annemi çok seviyorum.başka ne hobilerin var.çizgi film izlemek mi

ebru / 19.08.2006 22:15:48
şu an semerkant isimli kitabını bitirmek üzereyim ve gerçekten başta sıkılacağımı düşündüm. ama şimdi görüyorumki amin maalouf'un üslubuna, değindiği konulara hayran kaldım. diğer kitaplarınıda inceledim. yapılan yorumlarda beni yanıltmadı. gerçekten okunmaya, zaman ayırmaya değer bu kitaplar.

sema / 17.08.2006 16:53:48
Ben Amin Maalouf'un iki eserini okudum:semerkant, doğunun limanları.İkisinide çok beğendim.Özellikle doğunun limanları beni çok etkiledi. KİTAP OKUMAK ÇOK GÜZEL...

gökhan (çiğlik) / 13.08.2006 16:06:41
yazarımızın kitaplaını beyeniyorum.sade,akıcıanlaşilir bir dilde kaleme almıştır.şuan doğduğu kent olan lübnanda tam anlamıyla bir savaş olmaktadır. yazarımızın bu olayı kaleme alacağinı düşünüyorum. ve ona bizi kitapsız bırakmamamsını söylüyorum....... sayın yazarımızkaleminizfde mürekkeb eksik olmasın.........

serdar / 8.08.2006 22:14:08
DELİYE,......../ BAK EN İYİSİNİ DE SEN YAPMIŞSIN TEMİZ VE BERAK BİR ZİHİN YAPISINA ANCAK BÖYLE SAHİP OLUR İNSAN BİZLER ZATEN OKUNANI YAŞAYANLARIZ OKUMAYA İHTİYACIMIZ YOKİ BİZİM BİZ YAŞIYALIM BİRİ YAZSIN SONRA HERKES BİZİ OKUSUN OKEY....

MEHMED SERDAR / 20.07.2006 17:34:51
YAHU GÜZEL ARKADAŞLAR BENDE OKUMAK İSTİYORUM AMA HEM PARAM YOK HEMDE ÇOK BUNALIMA GİRİYORUM NA YAPAYIM...

Kubilay HAN / 10.07.2006 12:54:41
Tam yedi kitabın okudum ama hepsini okuyacağım onu okurken bize ve kültürümüze ne kadar yakın olduğunu görüyoruz.Aynı zamanda olayların anlatıldığı belge ve kaynaklara hiç de uzak değil tarihi gerçeklerle örtüşüp örtüşmesinden çok insanlığın coğrafya farkına rağmen ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatıyor bize.bir çok kişiye yol gösterecek nitelikte eserler meydana getiriyor.

ali kaya / 8.07.2006 13:09:58
dünyaya malolmuş bir usta ve tartışılmaz bir kalem

İLKE / 4.07.2006 14:37:52
yazarın 2 kitabı dışında hepsini okudum... kendimi çok şanslı hissediyorum,bu kadar insancıl duyguları harmanlayıp bu denli anlaşılır
bir dille okuyucuyu bilgilendirmek herkesin yapabileceği bir şey değil.. şiddetle tavsiye ederim..


ZEYNEP / 26.06.2006 15:57:03
SEMERKANTLA TANIDIM YAZARI..GERÇEKTEN MÜKEMMEL ESERLERİ VAR..AMACIM HASAN SABBAH HAKKINDA DAHA ÇOK ŞEY ÖĞRENMEKTİ SEMERKANTI ALDIĞIMDA AMA ARTIK HASAN SABBAHTAN ÇOK YAZARIN DİĞER ESERLERİNİ ARAŞTIRIR OLDUM:))

arzu / 17.06.2006 13:04:41
son derece kalıtelı bır yazar

behlül / 15.06.2006 12:26:14
semerkantı okuyunca çok etkilendim ama yüzüncü adla afrikalı leo dan aynı tadı alamadım. sanırım maalof u bikaç yıl arayla okumak lazım...

şırnak / 14.06.2006 21:03:12
bence çok güzel olmuş sizi tebrik edrim. lütfen devam edin...

purple / 12.06.2006 00:53:14
Yolların Başlangıcı gerçekten güzel bir kitap..

sodomvegomore / 11.06.2006 20:26:22
aslında daha öncede yorum yazmıştım ama o zamanlar ölümcül kimlükler ve arapların gözüyle haçlı seferlerini okumamıştım. okuyuca değişen ne aslında değişen bir şey yok sadece amin maalof a olna sayf-gım ve tuutkum daha da artı.aslın da bizler tarih kitapla rında türklerin haçlı seferlerin de Türklerin kahramanca savaştığını öğrendik ama amin maalof bize gerçeğin böyle olmadığını çıtlat. çünkü o dönemde herkes kendi çıkarı peşinde ve arap, müslüman ,türk dünyasında bölünmeler ovar ve herkes rakibimi nasıl alt ederim düşüncesinde ve hatta haçlılarla işbirliğiyapanlar var bir yanda fatimiler bir yanda haşhaşi tarikatı ir yadanda süriyedeki türk atabeylikleri tabi bu arada arap halifesi de sarayında ve kendi zevkinde kısıcası ezilenleri düşünen kimse yok.hata kitabın bir yerin de şii fatimile rin haçlıları sünni selçukludan kurtulmak için haçlıları orta doğu ya davet ediyor.sonuç ne mi oluyo ogünden bu güne değişen bir şey yok halen daha arap , islam ,türk dünyasında etnik ve dini çatışmalar varve sanki haçlı seferleri sonrası orta doğu için zaman durmuş ve yerinde sayıyo çünkü hristiyan avrupalı müslüman doğudan aldığı bilimi tekniği aldı geliştirdive bu güne geldi doğu isse yüzünü gelişmeye kapadı çünkü ona göre gelişmeyi kabul etmek demek batının sömürüsünü kabul etmekti çünkü batı her an doğuya haçlı seferleri düzenleyebilir.bilmedikler,yse kendini koruyayım derken en büyük zarar ı doğu dünyası kendine verdi ve batını sömürüsü olmaktan kurtulamadı .arapların gözüyle haçlı seferinde ki iç açıcı tek şey kürt selahatin eyubinin yüreği . kudüs fatihinin tek derdi müslümanları hristiyanların zulmünden kurtarmaktır ve elinden geleni yapar .fakat ondan sonra gelen eyubi beyleri gene parçalnır haçlılarla çıkarları için birleşir tabi ne olur yine kan yine zulüm .haçlı seferi doğununh yüz karasıdı r . eğer küreseleşme hayranıysanız ve küreseleşmenin ardındaki gerçeri merak ediyorsanız. halen din ve ırk adına savaşıyorsanız bunun kime yaradığını öğrenmek için de ölümcül kmlikleri okuyun ve dinsel ırksal fanatizmin neye yol açtığını görün SODOMVEGOMORE

gynecolog / 3.06.2006 22:50:56
amin malouf a ben de mrak sardım bu aralar.Dogunun limanları ve semerkant ını okudum. Bence ii bi yazar. Her ne kadar tarihi gercekçi yansıtmadığını düşünsekte doğu-batı sentezini cok ii kurguladığını görüyorum. Saygılar...

oguzcan / 16.05.2006 15:20:18
sürekli okuduğum be beğendiğim ender yazarlardan.tarihi ve mistik hikayeleri seviyorsanız tam size göre.hayal dünyasına dalarak okumanız için en uygun kitaplar.

nezih / 12.05.2006 14:49:03
dün aldım 100. adı elime bugün bitti.yazar ülkeleri değiştirdikçe baldassare ın kişiliğinde olması gereken değişimleri de ustaca incelemiş.


kubilay / 3.05.2006 23:21:58
vallaha güzel yazmış amin bey


uuur / 27.04.2006 14:36:48
osmanlı ve turk dusmanı olmasına ragmen hala kıtaplarını okudugumuz bırı işte bu yuzden avrupaya ımrenerek bakıyoruz....

açelya / 24.04.2006 10:55:56
ben amin maalouf e aşığım.insan nasıl tarihin içinden öyküleri bu kadar gerçekçi anlatabilir.yüzüncü ad süperdi. semerkant harikaydı afrikalı leo sürükleyiciydi ışık bahceleriyse anlamlıyfı tanios kayasını pek beğenmedim..

Nil Demirel / 10.04.2006 11:44:03
yüzüncücü adı okudum harika bir kitap.sürükleyici bir solukta bitirebilirsiniz..kitap tarih kokuyor.kitap kurtlarına tavsiye ediyorum..

sewil / 2.04.2006 16:11:12
semerkant ciddencok güzel bi kitap ama daha bitirmedm okmaya dewam edyorm

temple / 25.03.2006 02:01:43
geçen hafta doğunun limanları ve semerkantı okudum.uzun zamandır semerkant kadar gerçekçi bir kitap okumamamıştım hala etkisindeyim.geçmişin gizemi parmaklarımızın arasında...

Nazlı Yıldırım / 21.03.2006 18:58:59
Henüz hiçbir kitabını okumadım fakat Edebiyattan dönem ödevi olarak kitabı olan Doğunun Limanlarını aldım.Umarım sıkıcı değildir....

şule / 20.03.2006 11:27:25
Amin Maalouf Un ,Afrikalı Leo ,Yüzüncü Ad Semerkant ,Taanos Kayası ve ışık Bahceleri kitaplarını okudum.En çok beyendiklerim Semerkant ve Yüzüncü Ad oldu.Benim kitaplarda kullandığı dil ve kaynağını tarihten alıyor olması nedeniyle çok sevdiğim bir yazar.Diğer kitaplarını da mutlaka küütphaneme ekleyip okuyacağım.Yazarın anlattığı olayların tarihsel yönü tabiki tartışılabilir ama zaten benim anladığım kadarıyla yazarıntarihin gerçeklerini su yüzüne çıkarmak gibi bir amacıda yok.O sanki kendisi yaşıyormuş gibi kendi düşünce ve yorumlarını katarak oalyları romanlaştırıyor.benide en çok bu etkiliyor .tarihsel romanlara ilgim vardır zaten ama,olayların yaşandığı dönemlerdeki insanların yaşam tarzlarını duygularını bu kadar iyi anlatabilen,insanda her romandan sonra o dönem hakkında daha çık bilgi sahibi olabilme isteği uyandıran ,araştırmaya iten ,kısacası insanı o deme dahil eden çok az yazar var.saygılarımla

Sacred / 18.03.2006 17:49:04
Kimi zaman karanlık dehlizlerde, kimi zaman özgürce bağırdığımı hissettiren bir dağın zirvesinde.. Amin Maalouf okumak saklı bir kentte dolaşmak kadar hoş ve cesaretli..

türkan / 11.03.2006 21:37:35
Bir çok kitabını okudum..beğeni göreceli bir kavram...sonuçta kitaplar birer roman...bir şey ispat edilmeye çalışılmıyor...kıymetli diye nitelenen bir çok yazardan daha başarılı...tek kusuru popüler olmak galiba...çok okunduğu için hafife alınıyor bazılarınca.. her bir kitabını beğenerek okudum. maceracılar için yüzüncü ad'ı öneriyorum...
selamlar.


ali / 11.03.2006 11:28:15
çok kötü bir üslubu ve kahramanların seçiminde de kötü bir seçim yapılmış tam anlamıyla berbat.

osman / 24.02.2006 11:54:16
çok guzel

BEŞİKTAŞ / 13.02.2006 14:25:30
TEBRİKLER

REEL YABANCI / 8.02.2006 13:59:37
var eşraf oğlu rumi bil hakikat vücudu fani etmektir adı aşk


kübra / 4.02.2006 21:37:11
amin maaloufu bir arkadaşımın önerisi üzerine merak ettim ve son kitabı yolların başlngıcını okumaya başladım ve gerçekten güzel bir kitap:)

Kitapları / 3.02.2006 15:18:55
Amin Maalouf'un birçok kitabını okumuş bunların içinde tarihsel içerikli romanlarının yanında deneme tarzında kitaplarınıda okumuş biri olarak, aslına bakılacak olursa her kitap hakkında ayrı ayrı yorumlarda bulunmam gerekir ancak yorum bölümü aynı kişinin kalemiyle yazılan kelimelerle doldurulmamalı.. Amin Maalouf'u bir konuyu işlerken diğer tüm yazarlar gibi iyi bir araştırma yapan ve sonrasındada en önemli kısım olan yazdığı kitabın adına anlam verebilen (çünkü kimi kitapları okuduktan sonra kitabın adıyla içeriği arasında bir çıkmazda kalırsınız) bir yazar bu bakımdan okunulası bir yazar diye tanımlamak doğru olacaktır .

Maalouf hk. / 31.01.2006 16:10:43
Sevgili 'ASLIYIM BEN'
Herhangi bir yazarın sadece bir kitabını okuyup 'hayranıyım ben' genellemesini yapmak ve ikinci kitabında da bir çırpıda hayal kırıklığına uğramak bu kadar kolay olmamalı bence. Amin Maalouf, şu an 5. kitabını okuyan bir "okuyucu"suna hiç değilse tutarlı olmayı öğretiyor mesela.


ENGİN / 28.01.2006 17:10:55
TOM SAWYER ÇOK GÜZEL BİR KİTAP YAZARI MARK TWAİN OKUMAK İSTİYENLERE DUYULUR HERKESE BAYYYY


aslıyım ben / 25.01.2006 11:14:06
amin maalouf hayranıyım. hayranıyım diye her kitabını sevmek zorunda değilim tabi. afrikalı leo harikaydı ama yüzüncü adı okuyunca öylesine hayal kırıklığına uğradım ki... isredimki bi önceki kitabından daha farklı şeyler hissettirebilsin bana.. ama diğer kitablarının bir uzantısıydı sanki. yine de anlatımını çok seviyorum. yine de yazarın birikimine hayranım.. ve okumadığım diğer kitaplarını da en kısa zamanda okuyacağım. ... amin maalouf seni çok seviyorum... içten teşekkürlerimi sunup allahın ömrünü uzun ve verimli kılmasını diliyorum...

yasin_ / 25.01.2006 11:09:30
amin maaalufun semerakant,doğunun limanları ve arapların gözüyle haçlı seferleri kitaplarını büyükbir keyifle okudum ortadoğu tarıhınını ve kültürünü çoki yi bilen bir yazar sadece Araplar değilde Kürtlerin ve Türklerin tarihini enaz bizimtarihçiler kadariyi biliyor ve ondan çabası objektif ve doğru aktarıyor.Tarih meraklıları için bu Amin Maalufun romanlarınıkesin okuyun.

guldegas / 19.01.2006 21:29:51
öncelikle herkese merhaba.Ben türk dili ve edebiyatı öğrencisiyim bu dönem edebi hareketler ve düşünme temelleri adlı dersimizde Amin Maalouf'un Ölümcül Kimlikler adlı kitabını okuduk ve sınıfta tartışıyoruz.bana göre bu kitabın herkes tarafından okunması gerekiyor. kendini bilmek kendisinin farkına varmak isteyen herkes bu kitaba bir göz atmalı daha çok şey var söyleyecek ama burada okuduğum yorumlara bir cevap vermek istiyorum: Kitapta İslamiyet üzerine söylenen şeylere hayran kaldım, hgerçekten bir dönemin hoşgörü timsali olan bir dinin, batıdan neden geri kaldığımızı, göçebelik kavramının neler doğurduğunu vs gibi bir ton konu ve konular var bu kitapta.o yüzden de herkesin merakla okuyacağını tahmin ediyor ve öneriyorum..

burcu / 13.01.2006 15:47:55
son derece muntazam bir kitap.okundukça rahatlığa doğru yelken açıyor sanki,neyse bana bu yorum şansını yaşatan herkese teşekkür ederim.


yesim balaban / 13.01.2006 10:00:07
Amin Maalouf'un Yüzüncü Ad kitabını okudum. Çok beğendim. Diger kitaplarının hepsini sıraya koydum okumak için. Yüzüncü Ad kitabını sevdiyseniz eğer, Jamal Mahjoub'un Raşid'in Dürbünü'nü de seversiniz. Bütün kitap kurtlarına tavsiye ederim.

murat / 31.12.2005 09:47:54
son derece muntazam bir kitap.okundukça rahatlığa doğru yelken açıyor sanki,neyse bana bu yorum şansını yaşatan herkese teşekkür ederim.

OSMAN AKBAS / 19.12.2005 15:29:04
BÖYLE BİR KÖSE AYIRDIGINIZ İÇİN TŞK YAZARIN 3 KİTABINI OKUDUM GERCEKTEN MUHTESEM OKUMAYA DOYAMADIGIM KİTAPLAR ARSINDA EN ÜST SIRADA ALIYOR BU TÜR ESERLERİ HAZIRLAMADA YARDIMCI OLAN HERKESE TŞK BİR BORÇ BİLİYORUM VE DEVAMINI DİLİYORUM

bouazizi / 15.12.2005 16:48:49
benim işim futbol ama kız arkadaşımın ödevinin hatırına kitap sayfalarında dolaşırken tanıdım amini

osman / 14.12.2005 23:04:03
iyi ki maalouf var oda olmasa bizi bu ankara nın sıkıcılığından kim kurtaracaktı. :) Ha bu arada bana maalouf'u tanıtan kişiye de sonsuz teşekkürler ONU çok seviyorum

fatih / 5.12.2005 13:56:34
arkadaşlar amini fazla abartmayın iyi bir yazardır ama roman tekniği fazla gelişmemiştir parlakedebiyat.sitemynet.com tıklayın sürpriz var

MUSTAFA / 3.12.2005 18:52:27
MAALOUFU OKUMAK BÜYÜK BİR ZEVK

BAHAR / 30.11.2005 18:50:15
Bence yazar kitabı mükemmel bir dille harikulade bir anlatımla ve kişileriyle çok güzel yazmış.hangi kitabı mı?tabiki de SEMERKANT!!!Yukarıda okuduğum bazı yorunlar çok çirkin yazılmış.okuduğumuz her kitap hoşumuza gitmek zorunda değildir.ama bunu bu şekilde yansıtmak çok yanlış.bana SEMERKANT'I bir öğretmenim tavsiye etti.iyiki de alıp okumuşum.gerçek bir tarih yazısı.Bu kitabını okudum gerisi de gelecektir bundan eminim.ben bütün bu başarılarından dolayı yazarımız AMİN MAALUF'U canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum!!!

ali / 30.11.2005 14:24:35
oyunu oynayan o bizlerse birer oyuncakdoğrusu bu gerisi laf ı güzaf onun için dünya bir dama tahtası bizlerse dama taşı bıkıverir sunun da atıverir hiçliğin kuyusunna senin yasanı kimle çiğnemedi ki günahsız bir ömrün ne değeri var ki sen yapılan kötülüğe kötülükle karşılık verirse sen ben arasında ne fark kalır söyle semerkanttan anin maalouf. semerkantı ve amin maalouf un diğer eserlerini de mutlaka okuyub.

ali / 30.11.2005 14:16:40
Amin maalouf gerçekten çok çarpıcı bir yazar.kitapların da tarihi anlatması onu okumamın en başta gelen nedeni.semerkant tanios kayası doğunun limanları afrikalı leo yu okudum .okurke kitapları elimden bırakmak istemedim ve her birini defalarca okudum.şu an da ışık bahçesi adlı eserini okuyorum. eserlerin de olayın geçtğtği zamanı okadar ii anlatıyorki insan kendisini o zaman da yaşıyor gimbi hidediyor.şua n ışık bahçelerini okuyorum ve kitapta yaşıyor gibiyim. amin maalouf u okuyun .

ali / 30.11.2005 14:16:35
Amin maalouf gerçekten çok çarpıcı bir yazar.kitapların da tarihi anlatması onu okumamın en başta gelen nedeni.semerkant tanios kayası doğunun limanları afrikalı leo yu okudum .okurke kitapları elimden bırakmak istemedim ve her birini defalarca okudum.şu an da ışık bahçesi adlı eserini okuyorum. eserlerin de olayın geçtğtği zamanı okadar ii anlatıyorki insan kendisini o zaman da yaşıyor gimbi hidediyor.şua n ışık bahçelerini okuyorum ve kitapta yaşıyor gibiyim. amin maalouf u okuyun .

yaşamyolu / 20.11.2005 12:16:40
amın maalofun bütün kitapları harika

kowara / 12.11.2005 16:43:17
yorumlarınızı okudum,ama çekinerek söylüyorum ki amin maaloufu henüz okumadım,ilk başta yorumlardan başladım,ama çok başarılısınız arkadaşlar,bir amin okuyucusu daha kazandınız diyebilicem sanıyorum..hepinize kolay gelsin

F.A.M.İ.L.E / 10.11.2005 16:28:08
KİTAPLARINI OKUDUĞUMDA BEN DE YAZAR OLMAK İSTİYORUM

polat / 8.11.2005 15:39:53
bu tür kitaplar gerçekten çok güzel

masal / 24.10.2005 21:05:50
maalof sayesinde bu çeşit tarih-aşk kitapları okumaya başladım.kitaplarını büyük heyecanla okudum.süper bence

efe salmanali / 22.10.2005 16:22:43
bu çalışmayı yapmış olmanız gerçekten güzel... .. okumak soylu bi eylem.. okumak ve okumak adına yapılmış bir çalışmaya emek harcayanları kutluyorum... tebrikler.........igokburun@hotmail.com

reis / 15.10.2005 11:57:06
çok ii bir kitap

mustafa ünal / 5.10.2005 16:40:58
aslında maalof iki kitabıyla ün yapmış bir yazar:semerkant ve afrikalı leo.yani çok fazla ses getirenler bunlar.diğerlerini bilmiyorum ama okuduğum iki kitabı kendisine iyi bir yazar diyebilmem için yetiyor.bu arada kendisinden yine böylesine ses getirecek kitaplar bekliyoruz.

Kenan Şen / 27.09.2005 13:31:43
Okumak... hele bu ülkede okumak bence büyük bir şans. Ama bu şansınızı Amin Maalof gibi sınırsız serüvenlere taşıyan yazarlarla artıranların varlığını bilmek de bir ayrıcalık. Ayrıcalıklarınızdan yararlanmayı sakın ihmal etmeyin...

serkan / 3.09.2005 13:36:52
okumadan yasayan insan ben yasadim derse kitap okumamk gibi buyuk bir hata yapar

pınar / 26.08.2005 17:32:44
amin maalouf un su an 5. kıtabını okuyorum.dogunun lımanları tanıos kayası yuzuncu ad semerkant ve sımdı yolların baslangıcı.kıtap okumayı sevdırdıgını soylemyı borc bılıorum.tarıh ve askın bırbırıyle bu kdr ıcıce olması da devamlı okuma ıstegı doguruyoı bende.hem bılmedıgım bıco ksey ogrendım hemde akdenız cevresıyle ılgılı merakım arttı.tanıos kayasını ozellıkle cok bgendım amam bence her kıtabı oldukca gusel.belkı eksı bır yonu konuların bırbırne yakın olması ama bı serıyı okumamın sebebı de bu olsa gerek.yolların baslangıcını basta bıraz sıkıcı buldum ama ılerledıkce elımden dusuremez oldum.az once kubayla ılgılı arastırma yapıodum daha once hıc ılgımı cekmemıs oldugu halde.tesekkurler amin maalouf.

yasemin / 26.08.2005 12:28:15
ben maalouf un doğunun limanları ve semerkant kitaplarını okudum bu nedenle sadece iki kitabı üzerinden genel bir eleştiride bulunmam doğru olmaz .Ancak bana göre bu iki kitabında dili çok güzel kullanmış yazar ayrıca kurgularını da beğendim ,bu siteyi hazırlayanlara teşekkürler Maalouf la ilgili yeni şeyler öğrendim ve en kısa zamanda diğer kitaplarını da okuyacağım ..herkese iyi okumalar

coco / 17.08.2005 12:28:31
Malouf'un tüm kitaplarını okudum. Bunu da büyük bir beğeniyle yaptım açıkcası. Olay örgüsü ile insanı saran edebi kitaplar olduğunu düşünüyorum. Edebi gözle bakmak demek de bence bu anlama geliyor. Bir eleştirmen gözüyle bakıldığında ise, yukarıda sürüp giden tartışmanın konuları ve haklı gerekçileri tekrar ediliyor anladığım kadarıyla. Eleştirilerin okuyucuların objektif tavrını bozduğunu düşündüğüm için bu eleştirileri okuyan inasanların bu kitapları mutlaka okumaları ve kendi yorumlarını gerçekleştirmeleri gerekir. Türk Halk bilimcisi olarak yapılan Türk düşmanlığı yorumları için her hangi bir söylemde bulunmak istemedim. Çünkü ben kitaba bir kültür birikintisi gözüyle yaklaştım ancak bu kitapların ne tarihi ne de kültürel bir gerçeklik sağlmak zorunda olmadığını kitap iç kapağındaki ROMAN ibaresiyle algılamak zorundayız. edebi anlamda oldukça başarılı bir eser olduğunu düşündüğüm bu kitapları herkese tavsiye ediyorum. Malouf'un tüm serisini korkmadan bir etapta alın, pişman olmayacaksınız. herkes kendisi için bir malzeme bulabiliyor, bu kitaplar, bu yazar övülüyor yada eleştiriliyorsa bu bile onu okumaya değer kılar. Eleştirilere karşı okurları tarafsız olmak konusunda tekrar uyarmak isterim. Ve lütfen hatırlayın aslolan OKUMAKTIR....... Bol kitaplı günler

alpaslan / 16.08.2005 18:45:23
yazarlar(adam gibi olanları)günümüzün değerli insanlar sınıfında yer almaktadırlar.Ancak bazıları vardır ki eli öpülesidirler.Belki Maalouf'u çok yakından takip ettiğim içindir ki gerek eserleri ve gerekse edebi kişiliği bakımından eşsiz buluyorum.

müjdat soylu / 16.08.2005 18:35:13
bir edebiyat öğretmeni olarak yapabileceğim tek yorum:KUSURSUZ

cheryse / 11.08.2005 03:28:31
Sayın Yıldız, size ve diğer ilgililere geç cevap verdiğim için özür diliyorum. Baştan başlayalım; adına bu bölüm açılmış olan yazarın bir kitabı ile ilgili okuduğum bir eleştiri yazısının bir kısmını buradaki arkadaşların ilgilerini çekebilir düşüncesiyle "(Şimdi Amin Maalouf'un 'Ölümcül Kimlikler' isimli kitabına eleştirel bir yaklaşım niteliğindeki "Amin Maalouf'ta Türk Düşmanlığı isimli yazıyı'nın bir kısmını -metin tam olarak bende olmadığından- değerlendirmelerinize sunuyorum... )" diyerek bu bölüme taşıdım. Ve siz yazıdaki bana ait olan kısım ile alıntı olan kısımları ayırma gereği duymadan "cheryse rumuzlu kahvecimiz demiş ki... "diyerek söze girmişsiniz ve alıntının alıntısını metninize ekleyerek devam etmişsiniz. Büyük talihsizlik, ki benim bir alıntıya işaret ettiğimi bilerek ya da bilmeyerek atlamışsınız. Atlamasaydınız şayet bu üsluptaki muhatabınız ben değil eleştiri yazısı ve yazının sahibi olacaktı. "Ben gerçekten merak ettim ve ilgileniyorum" diyorsunuz ama yazınızdan belki merak etmiş olabileceğiniz ama ilgilenmediğiniz anlaşılıyor ki gerçekten ilgilenmiş olsanız adı geçen dergiyi (çok kolay bir şekilde) bulur ve o yazıyı okuduktan sonra birşeyler yazardınız buraya. Hem de böylece kafanıza takılan sorulara bir nebze de olsa cevap bulurdunuz. "...Ancak hiç bir kitabını okurken, bir Türk düşmanlığı filan algılayamadım.. " demişsiniz, algılamanız da gerekmiyor zaten ama eleştiri yazısının tamamını okumuş olsaydınız algılayanların neden öyle algıladıklarını belki algılayabilirdiniz. Merak edip ilgilenecek arkadaşlar için; yazının tamamını "Türk Edebiyatı Dergisi, Eylül 2003, Sayı: 359" Yazar (Mehmet Yıldız) eleştiri yazısında Amin Maalouf'un pek çok kitabınından (kaç adetse artık!) değil 6 kitabından faydalanmıştır. Sayın Yıldız, maalesef yazınızın "Not" kısmını da çok sığ cümlelerle doldurmuşsunuz. "Türkedebiyati.com' da ki yeni kitaplar bölümünde toru topu iki yabacı yazarın kitabını bulabildim.. " demekle kastettiğiniz şey nedir. "...hatta Türk yazarları terimi bile fazla geniş kalır burası için.. Belli bir görüşün bir kaç belli yazarı desek, sınırlandırılmışlığı daha iyi anlatmış oluruz..." Okur olarak herkes istediği şeyleri okuyabilir ama yazarken herkes bildiği şeyleri aklına estiği gibi değil, düşünerek yazsın. Sayın Yıldız, iki soru ile bitirelim; Türk yazarları teriminin içini nasıl doldurursunuz acaba? Türk kimliği taşıyanlar Türk yazarı değil midir? Saygılarımı sunuyorum.

murat / 8.08.2005 14:22:26
iyi hoş, akıcı, öğretici ama şöyle bir şey var ki bir kaç kitap sonra ben bunu sanki daha önce okumuştum diye düşünmeye başlıyor insan

prenses / 7.08.2005 10:20:00
Maalouf u kesin okuyacağım.sizi de tebrik ederim.

ati / 26.07.2005 13:59:47
cok yönlü bir yazar okumak bence ayrıcalık

ESRA / 26.07.2005 11:54:34
BEN SİTEYE GİRENE DEK BÖYLE BİR YAZARIN BİLE VARLIĞINDAN HABERSİZDİM.TÜM BU YAZILANLARI OKUDUM AMA YAZARLA İLGİLİ AÇIKÇASI ÇOK FAZLA YOL KATEDEMEDİM.BENİ YAZARIN OTOBİYOGRAFİSİYLE BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLACAĞIM.ŞİMDİDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM.İYİ OKUMALAR

Gülderen / 21.07.2005 10:40:31
Doğunun Limanları kesinlikle kitaplığınıza girmeli.Tarihi sevmeyenlere Amin Maalouf'un kitaplarını okuyun derim. Her ne kadar tarihi bilgilerinde eksiklik olduğu düşünülsede bu sizin o tarihi araştırmanıza vesile olacaktır.Ebru Hanım hazırladığınız site için teşekkürler!...

rafet / 7.07.2005 17:00:52
önceden kitap okumak için fırsatım olur ve severek okurdum. çalışmaya başladıktan sonra pek mümkün olmadı. kitap alıyor, istifliyordum. arkadaşımın 2 yıl önce hediye ettiği doğunun limanlarını okumaya başladığımda, vakit bulmak için gece uykularını azalttım. yorumlarınızdan etkilendim, diğer kitaplarını da okurum artık... teşekkürler arkadaşlar.

ank@ / 4.07.2005 01:53:22
semerkant ve doğunun limanlarını okudum.Çok etkileyiciydiler.herkese tavsiye ederim.Hayyamı tanımadan yaşamayın desem tanıdıktan sonra anlarsınız ne demek istediğimi..;)Semerkant da bunun için bire bir..

menekşe / 1.07.2005 18:20:46
niye hiç kimse son kitabından bahsetmemiş.''YOLLARIN BAŞLANGICI''.Bence Maalouf'u gerçekten tanımak isteynler bu kitabı okumalılar.Ayrıca ''SEMERKANT'' Hayyamı anlattığı içinde muhteşem bir kitap...

esra / 20.06.2005 05:01:02
dediginiz gibi "afrikalı leo" sanki halının üstünde dunyayı dolasıyorsuunuuuzz

üstad / 16.06.2005 16:33:34
maalouf bencede çok iyi bir dile ve akıcılığa sahip bir yazar, fakat herhalde insanlar kendi ülkeri hakkında duymak istediklerini veya görmek istediklerini bulamadıkça o insanın yazmış olduğu yazıların taraflı olabildiğini zannediyorlar. bazı yanlış tarafları olabilir fakat yinede bu yazarın kötü niyetli veya niyetinin kötü olduğu anlamına gelmez, iyi bir yazar okumak isteyen herkes için, bu arada sitenizin kullanımı olsun, çok rahat ve aydınlatıcı buldum, emeği geçen herkese teşekkürler...

Sercan Dikme / 14.06.2005 22:09:12
yazarin kitabi çok güzel

cenk / 28.05.2005 23:10:18
okadar yazmışsınız iyi güzel ama özeti nerde bu kitabın

ömer / 25.05.2005 14:16:41
kitap okumaktan nefret ediyom hocam istedi diye bu sayfaya girdim

/ 22.05.2005 17:02:30
güzel güzel ben beğendim valla.şuan bu kitapları okumaya ihtiyacım var.bi ton işim var ama site kendime zaman ayırmam gerektiğini hatırlattı bana.siteyi sevdim:)

Kürtşad mehmet fırat / 20.05.2005 18:22:49
MUHATABINA.......... Tarihi olaylara bakarken sadece bir kavmin bakış açısıyla bakmamız bizi yanlış kanılara götürür öncelikle tarihi olayların doğru saptanması için bazı önyargılarımızdan kurtulmamız gerekiyor açıkçası yüzyılardır ortadoğunun MEZAR BEKÇİLERİ olmaktan öteye gidememişiz ülkemizin EFENDİLERİ ülkenin iç dinamiklerini ülkemizde yaşayan bir halka endekseleip dış politikamızı bu insanlar üzerinde yapıyorlar sonuç rezalet TARİHİ gömek yerine iyisiyle kütüsüyle sahiplenmeliyiz yoksa tarihi gömek kimsenin harcı değildir bilakis tarih ÇAĞIN hakını vermeyen kavimler hakındaki hükmü ağır olmuştur ,ÖZGÜR İNSANA SELAM, OKUMAYA YAŞAMAYA VE YAŞATMAYA DEAM............................................ ÇAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWW

Kürtşad mehmet fırat / 11.05.2005 17:34:18
sonderece başarılı bir yazar semerkant +arpların güzüyle haçlı seferleri+ölmcül kimlikler kitapları tarihçiler için de yararlı herkese iyi okumalar Çaaaaaaaaaaaaaaaaaww

ayse yılmaz / 11.05.2005 15:59:17
yazarın 3 kıtabını okudum , ama semerkant gercekten cok guzel bır kıtap okumayanlara tavsıye ederım.

Yıldız / 9.05.2005 15:52:44
cheryse rumuzlu kahvecimiz demiş ki; Ancak Maalouf, Osmanlılardan (Türklerden) söz ederken objektif bir perspektiften değil, daha çok oryantalist bir bakış açısından yola çıkar. Bu, sahici bir bakış değildir. Arka plânında kinin ve nefretin yer aldığı bir bakıştır. Ölümcül Kimlikler'den öğrendiğimiz kadarıyla yazarın büyükannesi Türk. 2 Bir şekilde Türklerle kan bağı olan yazarın böyle bir bakış açısına niçin sahip olduğu bizim için önemlidir... İlgilenen olursa: http://www.turkedebiyati.com/v2/yazisiir.asp?DergiId=10&Id=406&YSTur=Y Ben gerçekten merak ettim ve ilgileniyorum.. Amin maalofun bütün eserlerini değil belki ama pek çok kitabını okudum.. İçlerinden en güzel değil ama en önemli bulduğum kitapsa ölümcül kimlikler.. Ancak hiç bir kitabını okurken, bir Türk düşmanlığı filan algılayamadım.. Aksine özellikle ölümcül kimliklerde yazar; bir kimliğe yapışıp kalmanın ne kadar ölümcül olabileceğini, inasnın hiç bir kimliğini öne çıkarmadan bütün kimliklerini sevgiyle kucaklaması gerektiğini anlatmış.. Bu türk düşmanlığı durumunu anlayamayışım belki benim algılama eksikliğimden kaynaklanmıştır diyerek ve gerçekten merak ederek ve ilgilenerek http://www.turkedebiyati.com/v2/yazisiir.asp?DergiId=10&Id=406&YSTur=Y adresine baktım.. Ama o sayfa açılmıyor.. Eğer bu yazıyı görürse sayın cheryse'den rica ediyorum şu işi bize bi anlatsın.. Not:""Korkarım şu Türk düşmanlığı paranoyası sonunda bizleri sadece bizim yazarlarımızla, bizi ancak öve öve bitiremeyen yabancı yazarları okuma sığlığına götürecek."" diyen martı ya da katılıyorum.. Türkedebiyati.com' da ki yeni kitaplar bölümünde toru topu iki yabacı yazarın kitabını bulabildim.. Diğerleri hep türk yazarları.. hatta Türk yazarları terimi bile fazla geniş kalır burası için.. Belli bir görüşün bir kaç belli yazarı desek, sınırlandırılmışlığı daha iyi anlatmış oluruz...

/ 5.05.2005 13:44:31
SEMERKANT GERÇEKTEN OKUNMASI GEREKEN BİR KİTAP.OKUMAYI SEVENLERE TAVSİYE EDEBİLECEĞİM BİR KİAP.

alp_aslan / 29.04.2005 16:51:26
ey kahve milletinin insanları .... sizlerden hiç ışığı arayan var mı ? Denilmiştir ki ; aramakla bulunmaz ammâ bulanlar hep arayanlardır...

Mehmet / 28.04.2005 16:00:22
Tebrikler Çok güzel bir çalışma yapmışsınız.Amin Maalouf'un kitap serisini okumaktayım İnsanlara bu değerli şahsiyeti tanıttığınız için teşekkürler

selim / 7.04.2005 16:38:57
tüm eserlerini okumanıza gerek yok diyebilirim. semerkant afrikalı leo yeterli. tanios kayası ne bileyim fena değil doğunun limanlarında çok sıkılmıştım. bence tatar çölü çok daha iyi sıkılarak kitap okumak istiyorsanız 100 yıllık yalnızlığı okuyun soy ağacını karıştırmasaydım herşey yolunda olacaktı )) sülale aynı isimlerle devam ediyoda.. sadece son 35 sayfasını anlamadım diyebilirim.

Gokhan DIKME / 4.04.2005 14:40:56
Tanios Kayasi ni mutlaka okuyun derim!Hayatinizda bazi olaylarin akisinin degistigini gorebilirsiniz.Biten hayatlarimizin ilkidir ve bizi baska diyarlarda baska hayatlar bekliyordur!Tabi bu tam olmadi ama yine de boyle bir sey!

gökhan çörtük / 24.03.2005 22:15:18
müthiş hikayeler okumak istiyorsanız tavsiye edecegim ilk adres... ( kahve molasında bulabilirsiniz)

burhan uykun / 22.03.2005 22:14:01
yazarla,orta şark zemininde keyifli bir tarih gezintisi, kahve tadında bir öykü paylaşmak dilerseniz ; eserlerinin büyülü kapısından içeri buyurun. Ancak, dinlerin, savaşların ve entrikaların ana yurdu olan orta şarkı,dün ve bugünün lanetinden soyutlayarak okumanız fayda verir.Diyor ve soruyorum : antik malzemelerden,cilalı öyküler çıkarmak,post-modernizm midir ?

/ 20.03.2005 12:39:20
isim soylu keimeler

eleanor / 17.03.2005 15:14:31
çokkkkkkkk güzel bir kitap. insan okumaya doyamıyor. herkese tavsiye ederim

ferdi / 21.02.2005 13:59:35
Okumak güzel şey,okuyabilmemiz için birilerinin yazması gerek.Maulof bu işi hakkıyla yapıyor.

onur gezer / 19.02.2005 12:21:46
suç ve ceza.karamazov kardeşler ve yolların başlangıcı

hakan / 15.02.2005 15:10:23
anlatım çok baygınama güzel

Gül / 14.02.2005 21:43:49
Amin Maalouf'un neredeyse bütün kitaplarını okudum. Romanların konusu ve kurgulanışı çok iyiydi. Semerkant özellikle favorimdi. Rubailer ve titanik... Hem Hayyam, hem melikşah ve Nizamülmülk hem de Hasan Sabbah... Aynı dönemde yaşamış ve yolları kesişmiş...

Gorki / 3.02.2005 02:19:55
Kitaplarini okumadim ama adam 100% iyi yazmis belli. Entel birine benziyo.Oder nicht?

/ 1.02.2005 16:47:48
'be' mi? :)) nasıl yazmam gerekiyor bir de sizden dinleyelim..buyrun,iki cümle yazın..ama lütfen içerisine '' be '' gibi,sizi tartışmada ya da yorumlamada yalnız bırakacak;diğerlerinden ayıracak kelimeler kullanmayın.. :)) bekliyorum.. :))

sanane / 31.01.2005 19:22:54
ne biçim yazmışsınız be

Nihat ÇAPAR / 29.01.2005 17:29:10
Semerkant..bence harika bir kitap..her sayfasını büyük heyecanla okudum..tabii bunu 2 kere tekrarladım :)) terörizmin ilk temellerini atan Hasan SABBAH,büyük devlet adamı Nizamülmülk ve büyük şair Ömer HAYYAM ın güzel serüvenini,güzel ve akıcı bir dille yansıtmış kitabına..ben çok keyf aldım..

Gökhan Dikme / 24.01.2005 01:43:28
Yazarin iki kitabini okudum.''AfrikalI Leo'' gerçekten beni cok etkiledi.''Semerkant'' l o kadar da begenmedim ne yalan diyeyim...

hilal / 11.01.2005 20:56:19
süper bişşşşşşşşiyyyyyyyyyyyy

nazan / 6.01.2005 13:36:10
afrikalı leoyu okudum vehemislamiyet adına hemded hıristiyanlık adına darbir bakış açısı sergilenmişti

nilazrak / 5.01.2005 13:31:06
Henüz Amin MAALOUF'un Afrilakı Leo kitabından bir kaç satır okudum ama inanılmaz etiklendim böylesi akıcı ve insanı satır aralarında sürükleyen anlam ifade eden bir yazarın kitabını daha önce okumamıştım. Bir anda kendimi o sürükleyici olayların içinde buldum sanki olayların yanıbaşında ben hep oradaydım canlıydım bende yaşamışçasına derinden etkilendim.Teşekkürler Amin Maalouf böylesi güzel bir eseri bizlere yansıttığın için teşekkürler...

halisalcin / 27.12.2004 22:54:29
Ben Amin Maalouf'u ilk Semerkant adlı kitabıyla tanıdım. Divan edebiyatına ilgim vardı. semerkant'ı okudukça ahmet Haşim'in şiirindeki acem bahçesi gözümde canlandı. edebiyat öğretmeni olarak öğrencilerime tavsiye ettiğim güzel bir eser. türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin özellikle okuması gerek

musty / 12.12.2004 14:17:37
Semerkant adlı eseri tek kelimeyle mükemmel

Oğuz Skywalker ;) / 9.12.2004 12:35:12
maalouf'un tüm kitapları harika ancak, beatrice'den sonra birinci yüzyıl bambaşka. bir babanın kızına olan sevgisini bu kadar saf ve korunaksız biçimde anlatması gerçekten çok etkileyici ...

emrah / 4.12.2004 12:56:57
bende yazarımızı beğeniyor ve her zaman başarılarının devamını diliyorum

faruk / 24.11.2004 21:34:46
- Yasiniz kaç? - Bilmem her yıl degisiyo... bayyyyyyyyyyyy

FARUK / 24.11.2004 21:31:22
SİTENİZ ÇOK GÜZEL OLMUŞ.SİZLERE BİR MESAJIM VAR.Okula yeni gelen öğretmen ilk dersinde öğrencilere ilginç bir çağrıda bulunmuş: - Kendini geri zekalı hisseden varsa ayağa kalksın... Sınıfta çıt yok. Nihayet biri kalkmış: - Sen kendini geri zekalı mi hissediyorsun? - Hayır, demiş çocuk, ama sizin tek başına ayakta kalmanıza gönlüm razı olmadı da... iyi akşamlar

Çağatay Acar / 9.11.2004 21:22:55
bitmeyen kavga.. ("Yolların başlangıcı" romanı üzerine bir yorum) Amin Maalouf, dört yıl aradan sonra yazdığı, aslında bir anı kitabı olarak ta nitelendirilebilecek son romanında, kendi ailesinin penceresinden, Ortadoğu'nun son 150 yıllık tarihine ışık tutuyor. Dedesi Butros ve Lübnan'dan Küba'ya göç eden kardeşi Cebrail'in çevresinde örülmüş destansı bir öykü... Osmanlı'nın çöküş süreci ve Atatürk'e ilişkin çarpıcı yorumların bulunduğu kitapta, yüzyılların bitmeyen savaşımı ; muhafazakarlık ve modernite, canlı tanıklarla ve gerçek olaylarla bir kez daha gözler önüne serilmekte. Ancak Maalouf'un kitaplarının tümünde yer alan uygar batı, geri kalmış doğu ikilemi ve çözümü; yazarın kendisinin de yaptığı gibi, batıya göç etmekte bulma "haklılılığı" bu romanda da sürdürülmekte. Herşeye rağmen Maalouf'un masalsı dili okuyucuyu kucaklıyor. Dr.Çağatay Acar

Amin, iyidir... / 1.11.2004 23:08:41
:)

erman / 21.10.2004 19:49:27
semerkant çok hoş ve anlatımlı bir kitap

ahmetbirel / 10.10.2004 05:42:49
ömer hayam ın üzerinde daha çok durmalısınız çalışmalarınız için tşk.

yusuf / 24.09.2004 22:34:01
merhaba, google da kitap ararken kahve molasıyla tanıştım. ben zaten kitap yurdu sayfasına üyeyim. zaten çoktandır Amin Maalouf okuma niyetindeydim. gördüm çok sevindim.gerçekten çok tatlı bir sayfa bundan sizinle birlikteyim. Size, emek verdiğiniz platformda başarılar diler teşekkürlerimi sunarım.

merve / 23.09.2004 16:37:28
ben henüz 15 yaşındayım ve amın maalouf u çok beğniyorum yüzüncü ad ı çok beğendim ve nerdyse bütün romanlarını okudum.... kendisine başarılar

nurullah / 16.09.2004 13:10:40
selam benim burda dikkatimi çeken şey kitabın güzel olması okumak isterdim ama gerçekten burdaolmadığından okumıyoruz amam ne olursa olsun okuyacam

eylul / 2.09.2004 18:39:06
amin maalouf severler adina tesekkurler

özlem / 12.08.2004 12:55:43
semerkant,afrikalı leo,ışık bahçeleri,yüzüncü ad gerçekten muhteşemdi yapıla bilecek tek yorum teşekkür etmektir bence

zeynep / 15.07.2004 20:27:03
semerkantı bir solukta okudum rüya gibiydi sanki kitaptakiler ve kitap bittikten sonra uyandım.

kayacan / 23.06.2004 10:59:55
son bir şeyler daha söyliyeyim bari bazı arkadaşlarını edward said ile maalouf arasaında bir karşılaştırmalarınıda anlamıyorum edward said in kişiligini şu şekilde tanımlayabilirm ancak nietzsche nin baş konu ettigi üstün insan said olmalı hadi byeeeeeeeeeeee cevap yazmak isteyenler akayaca8@hotmail.com

kayacan / 23.06.2004 10:51:43
maalouf un yaptigini kestirmek pek güc degil tamamen popüler olma çabasi icinde baskada bi aciklaması oldugunu düsünmüyorum hem arap hemde hristiyan olması da bu popüler olma yolunda kendisine epey yardımcı oluyor daha dogrusu kendisi bunu bu şekilde kullanıyor

....... / 21.05.2004 20:22:23
amin maalouf iyi bir yazar fakat çook iyi bir yazar degil

abdullah / 22.03.2004 12:30:30
semerkant kitabının sanatsal açıdan tahlilini yaparak bana gönderebilirmisini?TEŞKKRLR abdullahdemirbas@mynet.com

mor menekşe / 8.03.2004 15:20:36
cheryse size katılıyorum,hislerime tercüman oldunuz.

Sarah / 8.03.2004 06:08:40
Amin Maalouf nasil biri, Africali Leo almaya degermi diye gezerken internette bu sayfayi gordum ve cok hosuma gitti. Hazirlayanlara ve chersyse cok tesekkurler..calismalarinizin devamini dilerim Ebru Hanim...

cheryse / 4.03.2004 02:31:36
Sayın ankyra, düşünceleriniz için teşekkür ediyorum. Size katılmamak mümkün değil. Eklemek istediğim bir kaç husus var şöyle ki; bir kitabın (özellikle de malzemesi tarih olan kitapların) kurgusu, olayları anlatış şekli, dili kısaca edebi bir eser sayılabilmesi için gereken şartlar dikkatle incelendikten sonra okuyucunun kitap hakkındaki düşünceleri ve kitaptan çıkarımları, yazar hakkındaki fikirleri daha da netleşiyor. Yani taşlar kısmende olsa yerlerine oturuyor. Böyle bir okuma yapıldıktan sonra sözünü ettiğiniz "önyargılı, reddiyeci ya da kabulcü mantık" gibi kavramlara daha isabetli anlamlar yükleyebiliriz sanırım. Yani dikkat çekmek istediğim nokta şu; okuma eylemi nasıl gerçekleşiyor? İçinde "tecessüs" (anlama merakı, araştırma eğilimi) bulunmayan bir okumanın çok da faydalı olacağını zannetmiyorum. (Bu arada yeri gelmişken "tecessüs" kelimesini hakkını vererek kullandığınız için tekrar teşekkür ediyorum size. ) Tecessüsten, mahrum okumalar yapılmaya devam edildiği müddetçe zihin ve bilgi kirliliğinin önüne geçemeyeceğizi düşünüyorum. Sayın martı, paranoyaların beslendiği gerçekler vardır. Oryantalizm gibi bir gerçekliğin varlığına inanıyorsanız, ve söz konusu düşmanlık belgelerle ortaya konulmuş ise buna da inanmaktan başka çare yoktur sanırım. Okuma sığlığına düşmek, bizi öven yabancı ve Türk yazarlardan çok "okuma eyleminin amaçlarıyla ilgilidir. Unutmayınız, bahsettiğiniz türden yazarları okuyup ortalıkta gezen sığ çok insan var... Saygılarımla. cheryse

martı / 27.02.2004 00:58:55
Korkarım şu Türk düşmanlığı paranoyası sonunda bizleri sadece bizim yazarlarımızla, bizi ancak öve öve bitiremeyen yabancı yazarları okuma sığlığına götürecek.

ankyra / 21.02.2004 20:45:32
cheryse olarak yapılan bilgilendirmeye bir "okur"olarak ilgi ve teşekkür sunuyorum.Elbette ki yazarlar kendi dünya görüşlerini,kültür ve yaşam izlenimlerini de yansıtacaklardır eserlerine diye düşünüyorum.Bunda her ne kadar cazip olmak ve çok satmak amacı varsa da,"kendi gibi düşünenleri çoğaltmak-yani iknacı olmak " amacı da bulunmaktadır.Önemli olan "kabulcü bir mantıkla"şartlanmış ,önyargılı veya "reddiyeci" olarak yaklaşmak yerine okunulanı anlayacak,bilgi artımına yararı olduğu belirlenen yerlerini alarak gelişmek daha uygun olur sanıyorum.Bunun da objektif düşünebilme yetisiyle doğrudan bağlantısı olduğu açıktır.Dileğim ;kitaplar okunsun.Tür ve tavır ne olursa olsun hem de.Bizler "zihin kirliliğine ,bilgi kirliliğine yol açabilir"endişesi taşısak da,bireysel tavır ve yetiye bağlı araştırma eğilimi (tecessüs) mutlu sonu tayin eder diye düşünüyorum.Saygı ve sevgilerimle

MURAT KARA / 25.01.2004 16:02:43
YÜZÜNCÜ AD'DA MEKANLAR 1001 GECE MASALLARINI HİKAYE İSE TÜRK FİLİMLERİNİ ARATMAYACAK ÖLÇÜDE COMBİNE OLMUŞ.YAPACAK VE OKUYACAK BİR ŞEYİ OLMAYANLARA, OKUDUM DEMEK İÇİN OKUYANLARA BİR ALTERNATİF.

mino / 3.12.2003 23:32:41
Yazar ve kitapları tüm övgüleri hakediyor ilk kez Semerkant la tanıdım Yüzüncü Adla hayran aldum roman kurgusu içinde yanlışların olması olağan neticede ders kitabı değil diye düşünüyorum .Alternatif olrak listeye Deepak Chopra eklenebilir .Sevgiler

Sinan / 24.11.2003 16:05:16
Erkan isimli yorum yazarı ile aynı fikirleri paylaşıyorum ayrıca bir tesbitte bulunmak istiyorum, Amin Maalouf sizin de belirttiğiniz gibi doğuda doğan ancak batıda eğitim alıp yaşayan birisi bu sebeple sanırım bizlere de yakın düşüyor. doğu gelenekleri ile büyütülen ama batı eğitimi alan bizlere. Emekleriniz için teşekkürler.

erkan / 13.11.2003 14:08:18
amın maalouf iyidir güzeldir kitaplarını okurken iyi vakit geçirilebilir ama unutulmamaki yazarın kitapları birçok tarihi yanlışıda içermektedir. Ya bazı söylentileri kesin olarak yazıyor, yada tamamiyle yanlış birtakım tarihsel olaylar sunuyor. Ben amın Maalouf okunmasın demiyorum ama yazdıklarınıın bir merak uyandırma tepkisi olarak algılanmasını tavsiye ediyorum. Unutulmamal ki bu meraka yol açabilmekte bir ustalıktır.

Apoptosis / 7.10.2003 11:59:47
Doğunun Limanları güzeldi ama 100. adda aradığımı bulamadım

cheryse / 4.10.2003 00:55:19
Ebru hanım yada bu bölümle ilgilenen bir başkası lütfen bildirdiğim çalışmayan lütfen ses verin eğer var iseniz....

cheryse / 26.09.2003 11:50:44
Sevgili Ebru Hanım, Popüler Kültür Arapsaçı başlığını taşıyan yazının devamı için verilen link çalışmıyor. Bilgilerinize... Esenlikler dilerim

cheryse / 26.09.2003 11:48:03
Edward Said öldü. Kolu kanadı kırıldı Sosyal Bilimler'in. Fikirlerin mücadele ettiği arenada yalnız kaldı Filistin. Doğu'nun bir ışığı söndü. Amin Maaoluf'ta bir Doğu'lu ama bir ışık değil. Edward Said öldü. Sevinsin 'aydın' kisvesine bürünen 'okumaz yazarlar'. Entelektüel'in tarifini çok güzel yaptı "Entelektüel"de ve Oryantalistlerin tezlerini rafa kaldırdı geçerliliğini dün gibi koruyan ve kaynak eser niteliğindeki "Oryantalizm". Ne çok şey bıraktı geriye Edward Said. 14 Kitap, yüzlerce deneme, makale, bir şuur, bir gerçek, bir dünya görüşü.... Sevgili Ebru Hanım bu köşe'de Edward Said adına bir köşe açarsanız memnun olurum.

Ebru Kargın / 19.09.2003 14:43:23
Yok hayır asla sizi yanlış anlamış değilim, aksine sevindim, ne iyi ettiniz... Tabi ki fikir alışverişi yapabiliriz, "sizden yorumlar" bunun için ayrılmış bir bölüm. Tartışılsın, yazılsın, tezat olunsun, aynı fikirde olunsun, amaç bu. İnsanın okuduğunu paylaşabilmesi kadar güzel ne olabilir ki. Birbirimizi çoğaltırız, düşünürüz, öğreniriz, öğretiriz... Ayrıca eklenmesini istediğiniz yazar varsa mutlaka belirtiniz hiç çekinmeden. Tanıyalım, okuyalım, bilelim. Burası ağır adımlarla işleyen bir yer, bir çeşit kütüphane. Daha hızla eklemeler yapacağız ve genişleyeceğiz. O zaman çok daha iyi olacak. Çok fazla tartışacak konularımız olacak. Lütfen devam :))

cheryse / 19.09.2003 14:10:03
Sevgili Ebru Hanım, ilginiz için çok teşekkür ederim. Objektif olmak konusundaki hassasiyetiniz içinde ayrıca teşekkür ederim. Sizi anlayışla karşılıyorum. Bir yanlış anlama olmasın ; yukarıda sözünü ettiğim yazı şahsıma ait değildir... Acaba diğer katılımcı!larla burada fikir alışverişi yapabilirmiyiz? Eğer cevabınız 'evet' ise diğer katılımcıların yorumlarını da bu sayfalarda görmek hepimiz açısından faydalı olur düşüncesindeyim. Esenlikler diliyorum.

Ebru Kargın / 18.09.2003 17:30:27
Sayın Cheryse, ben kendi adıma bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Nedenine gelince objektif olmam gerkiyor, eğer idare amirysem. Diğer sebepte, kütüphaneye eklenilen yazarlar, benim smpatim doğrultusunda seçilmemiştir. Sadece taleplere istinadendir. Siz çok iyi bir okur, iyi bir gözlemci ve anlizcisiniz. Okuyup ta kenara atmak yerine, değerlendirmiş, kafa yormuş ve dahası bizlerle paylaşmışsınızdır. İlginize çok teşekkür ederim. Temennim siz gibi okurların sayısının iki katına çıkmasıdır. Keşke herkes sizin gib okusa, değerlendirse ve paylaşssa. Geleim diğer meseleye, Maalouf hakkında verdiğiniz bilgiler yüzde yüz doğrudur. Ben de siz gibi tüm eserlerini okumuş biri olarak ekliyorum bunu. Dahası net bir dille, hem fikirim sizle. Daha fazla detaya girmesem iyi olur bence :)

cheryse / 13.09.2003 21:10:48
Herkese Merhaba, Ebru hanım, çalışmanız güzel olmuş. Umarım ilerleyen zamanla birlikte daha da güzelleşecek. Şimdi Amin Maalouf'un 'Ölümcül Kimlikler' isimli kitabına eleştirel bir yaklaşım niteliğindeki "Amin Maalouf'ta Türk Düşmanlığı isimli yazıyı'nın bir kısmını -metin tam olarak bende olmadığından- değerlendirmelerinize sunuyorum... Tarihinde büyük işgaller yaşamış bir coğrafyanın çocuğu olarak doğan ve sonra işgalcilerden birinde (Fransa'da) yaşayan bir yazar Amin Maalouf. Eserlerinde ayrılık, hüzün, "kendini arama ve aidiyet" önemli bir yer tutar. Özellikle arayış, eserlerinde neredeyse ortak temadır. Türkiye'de özellikle 90'lı yıllarda çok tanındı ve beğenildi. Ancak, bunca ilgiye rağmen yazarın sanatı, edebî kişiliği, eserlerinin içeriği üzerine fazla şeyler söylenmedi. Belki de yazılmış olanlara biz ulaşamadık. Maalouf, her şeyden önce Akdeniz kültür havzasını iyi tanıyan ve bu havzadaki değişik kültürleri kendine has bir orijinallikle yorumlayan bir yazardır. Eserlerini kurgularken kahramanların bulunduğu kültür ortamlarını üstün gözlem ve araştırma yeteneğiyle eserlerine yerleştirmektedir. Kültürel motifler eseri tamamlayan, onun bütünleyici bir parçası olmaktadır. Gerek çağdaş gerekse tarihî Akdeniz kültürü onun romanlarında bir "harç" vazifesi görür. Zaten yazar da konu olarak Akdeniz havzasının dışına pek çıkmaz. Akdeniz'i tarihî mekân olarak romanlarında kullanan bir yazar; elbette, doğrudan veya dolaylı bir şekilde Osmanlılardan söz edecektir.1 Ancak Maalouf, Osmanlılardan (Türklerden) söz ederken objektif bir perspektiften değil, daha çok oryantalist bir bakış açısından yola çıkar. Bu, sahici bir bakış değildir. Arka plânında kinin ve nefretin yer aldığı bir bakıştır. Ölümcül Kimlikler'den öğrendiğimiz kadarıyla yazarın büyükannesi Türk. 2 Bir şekilde Türklerle kan bağı olan yazarın böyle bir bakış açısına niçin sahip olduğu bizim için önemlidir... İlgilenen olursa: http://www.turkedebiyati.com/v2/yazisiir.asp?DergiId=10&Id=406&YSTur=Y Herkese sağlıklı günler diliyorum.

Filiz Güner / 13.09.2003 11:42:11
Sevgili ebru. Hoş ve takdir edilecek bir çalışma yapmışsın. İçlerinde okuduklarım ve tanımadıklarım var. Herkese çok faydalı olacağına inanıyorum. Teşekkürler. Sevgiyle kal.

gunes ozyurek / 18.08.2003 17:35:49
sevgili ebru öncelikle tebrikler seni kitap kurdu seni. bu kiatbı okuyalı tam 3 yıl oldu ama ben ve eşim tam bir ömer hayyam hayranı olduğumuz için bende birşeyler eklemek istedim ilk rubayiler - geziler var olan ve yok olan herşey var önceleri biraz karışıyor kafalar ama tam ortalarda buluyorsun aradığını nefis herkeze tavsiye ederim. sevgiyle kal

irem / 18.08.2003 13:59:03
çok keyif aldım tanımadığım yazarları taktim ettin daha iyi tanımak için sabırsızlanıyorum.sen bunu bana hep yapıyorsun ve mutlu ediyorsun.çok lezzetli bir kütüphane olmuş.tebrikler :))

Merve Ş. / 18.08.2003 08:13:21
Ebru Hanımcım ... Çok güzel olmuş ... :o)

AYŞE TELBİŞ / 15.08.2003 14:45:04
Ebru hanım merhaba.Gerçekten böyle anlamlı bir çalışma yaptığınız için sizi kutlarım.Kitap okumayı ben de çok seviyorum.Bu çalışmanız sayesinde bilmediğim veya okuyamadığım kitaplar hakkında bilgi sahibi olacağım için çok sevindim.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Aylan Sağlam / 15.08.2003 09:58:38
Hepinize Günaydın, Kahve molası kardeşim sayesinde bana ulaştı.genelde kısaca bir göz atıyorum.Bu gün biraz vakit buldum.Kütüphaneye geldim.Çok sevdiğim Maaluf'la karşılaştım. Bu arada size bir öneride bulunmak isterim. Kahve molası içinde kitap severler var ise,elimizdeki kitaplar değişime sokulamaz mı? herkese keyifli hafta sonu dilerim...

Selin / 15.08.2003 09:36:37
Güzel,hoş,yararlı bir çalışma olmuş.Ellerinize sağlık.

ferit / 14.08.2003 21:11:10
tebrikler hanımefendi

Cem Özbatur / 14.08.2003 18:45:52
Sevgili Ebru, bu yeni uğraşın Kahve Molası'na bir başka değer ve renk katacak eminim. Bu çalışmandan dolayı tüm Kahveciler adına sana teşekkür ederim. Sevgiler...
İsim:
Yorum:
Resimdeki karakterleri aynen yazınız: This Is CAPTCHA Image
 

YukarıArkadaşlarınıza önerir misiniz?

Yazılarınızı buradan yollayabilirsiniz!KAHVE YANINDA DERGi

Hoşgeldiniz
Arşivimiz
Yazarlarımız
Manilerimiz
E-Kart Servisi
Sizden Yorumlar
KÜTÜPHANE
SANAT GALERiSi
Medya
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kim Bu Editör?
SON BASKI (HTML)
YILDIZ FALI
GÜNÜN
ŞARKISI
(Yeni)
ÖZEL DOSYALAR

ATA'MA MEKTUBUM VAR
Milenyumun Mandalı
Café d'Istanbul
KIRKYAMA
KIRK1YAMA
KIRK2YAMA
KIRK3YAMA
ZAVALLI BİR YOKOLUŞ
11 EYLÜL'ÜN İÇYÜZÜ
Teröre Lanet!
Kek Tarifleri
Gezi Yazıları
Google
Web KM

Uygulama : Cem Özbatur